Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
Українська мова

Помогите!!!
(Жовтий) в (зелений) смужку огрядна пані Гусениця страшенно боялася (холодний) осені. Вона знала: (холодний) осінь сама не ходть. Холодні дощі вбираються в сірі тумани, які завжди приводять (сніжний)Зиму. Сніг любить (білий) фарбу. Вона буде сипатися доти, доки від пані Гусениці не залишиться ні ( жовтий) цятки ,ні (зелений) смужки.

Спишіть текст,розкриваючи дужки. Запишіть у дужках рід, число та відмінок змінених прикметників

ОТВЕТЫ
Ооооооооововомталвлапбпладу
45
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.net
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам